EuRIDICE studie: Informed consent gesprek - Tips en tricks

Voorbereiding

 • Timing is essentieel. Dus: liever niet na een slecht nieuws gesprek, emotionele familie, etc. Overleg eventueel met de artsen of zij het informed consent gesprek kunnen inleiden.
 • TIP: De ervaring leert dat het heel goed kan werken om na voortgangsgesprekken door een arts (dus niet: slechts nieuws of zware/emotionele gesprekken) door diezelfde arts informed consent te laten vragen.
 • Overweeg om de familie vooraf te bellen om een afspraak in te plannen voor het informed consent gesprek.


Informed consent gesprek

 • Leg bij het begin van het gesprek aan de familie uit dat aan hen toestemming wordt gevraagd voor deelname, omdat de patiënt daar op dit moment nu niet zelf over kan beslissen. Benoem hierbij dat ook aan patiënt zelf toestemming gevraagd wordt zodra deze kan besluiten of hij/zij mee wil blijven doen aan het onderzoek (vaak op verpleegafdeling). 
 • Geef uitleg over een delirium.
 • Bespreek dat op de Intensive Care al lang en vaak een middel wordt voorgeschreven bij verwardheid, genaamd haloperidol, maar dat er nooit een groot onderzoek gedaan is of dit middel wel echt werkt. Haloperidol is dus standaardzorg bij een delirium, maar er zijn ook alternatieven die gegeven kunnen worden.
 • Uitleg over hoe het onderzoek werkt: op het moment dat de patiënt in de war raakt, wordt er geloot of patiënt haloperidol óf placebo (“nepmiddel”) krijgt, waarvan zowel artsen, verpleging, patiënt, familie en onderzoeksteam niet weten wat er gegeven wordt. Dit is de enige manier om te onderzoeken of haloperidol werkt. Er wordt dus geen nieuw middel getest, maar er wordt gekeken of de standaardbehandeling wel werkt. Hiernaast kunnen ook alternatieve middelen gegeven worden die ook werken bij delier. 
 • Benadruk dat er in principe gewoon aanvullende behandeling zal plaatsvinden als de patiënt onrustig blijft of last heeft van hallucinaties: er zijn dan ook andere middelen die gegeven kunnen worden en die ook al lang en vaak op de intensive care gegeven worden. Deze middelen hebben vaak goed effect en kunnen ook naast haloperidol worden gegeven. 
 • Bespreek dat er in het kader van het onderzoek extra goed op de patiënt gelet wordt, onder andere door het maken van een hartfilmpje. 
 • Conclusie: het enige verschil met de huidige zorg als de patiënt deelneemt aan het onderzoek, is dat het delier mogelijk niet behandeld wordt met haloperidol, maar dat er bij blijvende onrust/hallucinaties andere middelen gegeven worden die ook al lang op de IC worden gebruikt. Er wordt extra goed op de patiënt gelet. De rest van de zorg blijft hetzelfde.


 
Na informed consent

 • Patiënt ≥50 jaar: neem de IQCODE-N af om te screenen op cognitieve achteruitgang
 • Vrouwen ≤45 jaar: neem zwangerschapstest af
 • Meld bij artsen en verpleging dat er informed consent is
 • Maak een notitie in het EPD en op de artsen- en verpleegkundige overdracht
 •  Leg het studiemapje klaar bij de box van de patiënt
 • Delierscores en RASS scores 3x/dag bijhouden, bij delier randomiseren en beginnen in studiemapje

 


 

Onderstaande informatiefolders inclusief toestemmingsformulieren worden gebruikt bij de informed consent gesprekken.

 

Onderstaande informatiefolder inclusief toestemmingsformulier wordt gebruikt om toestemming aan de patiënt te vragen, nadat tijdens IC opname initieel toestemming is gegeven door de wettelijk vertegenwoordiger. Het verkrijgen van toestemming van de patiënt gebeurt vaak op de verpleegafdeling of eventueel telefonisch/per post in de thuissituatie. De patiënt is dan klinisch opgeknapt en heeft meer rust om na te denken over verdere deelname aan het onderzoek.