Deliriumscreening

Op de IC afdelingen wordt er dagelijks (3x/dag) door de IC verpleegkundigen gescreend op delirium. Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat structurele screening met de genoemde screeningsinstrumenten nuttig is voor de detectie van delirium bij IC patiënten. Met name het zogenaamde "stille" of "hypoactieve" delirium wordt veel beter gedetecteerd met deze screeningsinstrumenten in vergelijking met onze "klinische blik".  Deliriumscreening gebeurt met de Delirium Checklist (ICDSC) of CAM-ICU. Deze twee screeningsinstrumenten worden hieronder uitgelegd.  

Herkenning en management van delirium op de IC zijn gedurende de laatste 10 jaar sterk verder ontwikkeld als gevolg van screeningsinstrumenten die bewezen valide, betrouwbaar en gemakkelijk af te nemen zijn. De Society of Critical Care Medicine (SCCM) heeft aanbevolen om één van twee gevalideerde instrumenten te gebruiken voor screenen op delirium in de IC.
Een klinisch gevalideerde meetinstrument is de Intensive Care Delirium Screening Checklist (ICDSC). Deze screening checklist, op basis van DSM-criteria en delirium functies, evalueert patiënten op een 8-puntsschaal, waaronder veranderd niveau van bewustzijn, aandachtstekort, desoriëntatie, psychomotorische veranderingen, slaap / waakcyclus stoornissen, en symptoom fluctuatie / schommeling. Patiënten met gelijk of meer dan 4 punten op de schaal worden als delirant beschouwd.
Een tweede meetinstrument is de Confusion Assessment Method voor de ICU (CAM-ICU). Met de CAM-ICU vragenlijst worden 4 criteria voor de diagnose ‘delirium’ geobjectiveerd. Deze 4 criteria zijn: veranderd bewustzijn, fluctuerend mentaal status, aandachtsstoornis en ongeorganiseerd denken.
Beide meetinstrumenten hebben uitstekende klinimetrische eigenschappen. In de tabel hieronder zijn deze twee screeningsinstrumenten naast elkaar uitgezet. Hier is te zien dat beide instrumenten nagenoeg dezelfde zeer hoge sensitiviteit hebben. CAM-ICU komt iets beter uit op het gebied van specificiteit wat (omgekeerd) betekent dat patiënten met ICDSC iets vaker onterecht als delirant gezien worden terwijl ze in werkelijkheid geen delirium hebben.
verschil cam icdscjpg

De zakkaartjes zijn te downloaden via onderstaande buttons:
 
 

Intensive Care Delirium Screening Checklist (ICDSC)

Instructiefilm ICDSC

 
Instructiefilm ICDSC aan bed van de IC patiënt
 

 

Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU)

Instructiefilm CAM-ICU

 

Instructiefilm CAM-ICU aan bed van IC patiënt