ALEA

Via het online programma ALEA kunnen studiepatiënten gerandomiseerd worden en kan er voor studiepatiënten data ingevoerd worden in het eCRF.


ALEA is toegankelijk via de volgende link:  https://aleaclinical.com/ErasmusMC/DM/.