De volgende nieuwsbrieven zijn bedoeld voor lokale onderzoekers, IC-verpleegkundigen, IC-artsen, leden van het Steering Committee en overige betrokken collega's.