EuRIDICE studie

Op deze website vindt u algemene informatie over delirium, waaronder informatie over de screening, het voorkomen en de behandeling van delirium op de Intensive Care. Aanvullend vindt u informatie over de EuRIDICE studie. Informatie is opgedeeld in informatie voor patiënten en familie, medische professionals (verpleging en artsen) en lokale onderzoekers.

EuRIDICE staat voor Efficacy of halopeRIdol to decrease the burden of Delirium In adult Critically ill patiEnts.  De Nederlandse titel is "Effectiviteit van haloperidol voor de behandeling van acute verwardheid (delirium) bij ernstig zieke patiënten".

Gebruik de navigatiebalk hierboven. 


Deze website blijft gedurende de voortgang van het onderzoek onder constructie.